Katedra Hungarystyki

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Polski | English | Magyar | Suomi

Pracownicy

Zapraszamy do zapoznania się z listą pracowników naszej katedry.

 Lista pracowników

Drukuj

p. o. Kierownik Katedry: dr Csilla Gizińska

Zastępca Kierownika Katedry ds. studenckich: dr Elżbieta Szawerdo

Kierownik Pracowni Finlandystyki: dr Łukasz Sommer

Pracownicy: [lista dostępna również na stronie ogólnouniwersyteckiej]

prof. dr hab. Bożenna Bojar bbojar*uw.edu.pl językoznawstwo ogólne 3.052

prof. UW dr hab. Zoltán Németh

nemetx*gmail.com
literaturoznawstwo węgierskie 3.054
dr Ewelina Bátor językoznawstwo fińskiego 3.048 55-26-078
dr Anna Buncler a.buncler*uw.edu.pl językoznawstwo fińskie 3.050
dr Csilla Gizińska csilla.gizinska*uw.edu.pl literaturoznawstwo węgierskie 2.026 55-20-976
dr Marcin Grad marcingrad*uw.edu.pl historia Węgier, hungarologia 3.047 55-26-077
dr Anna Grzeszak anna.grzeszak*uw.edu.pl językoznawstwo węgierskie 3.047 55-26-077
dr Damian Kaleta dam.kaleta*gmail.com językoznawstwo węgierskie 3.047
dr Szymon Pawlas szymon.pawlas*uw.edu.pl językoznawstwo węgierskie, ugrofinistyka 3.047 55-26-077
dr Magdalena Roguska-Németh
m.roguska*uw.edu.pl literaturoznawstwo węgierskie 3.054

dr Joanna Rydzewska-Siemiątkowska językoznawstwo fińskie 3.048 55-26-078
dr Łukasz Sommer lukaszsommer*uw.edu.pl historia kultury fińskiej 3.050
dr Elżbieta Szawerdo eszawerdo*uw.edu.pl literaturoznawstwo węgierskie, hungarologia 2.024 55-26-055
dr Katalin Török katalin.torok*uw.edu.pl językoznawstwo węgierskie 3.047 55-26-077
mgr Alexandra Bata-Bocian lektorat języka węgierskiego 3.046
55-26-076
mgr Alexandra Dusza translatorium węgierskie
3.046
55-26-076
mgr Ildikó Kozak
i.kozak*uw.edu.pl lektorat języka węgierskiego 3.046
55-26-076
mgr Tiina Moisander lektorat języka fińskiego 3.048 55-26-078
mgr Krisztina Paulóné Deme lektorat języka węgierskiego 3.046
55-26-076
mgr Rene Virks
lektorat języka estońskiego 3.048
55-26-078
mgr Paula Wolski p.wolski4*uw.edu.pl lektorat języka fińskiego 3.048 55-26-078
biblioteka i administracja
mgr Halina Grzymska h.grzymska*uw.edu.pl biblioteka 0.115 55-20-960
mgr Małgorzata Taranek taranekma*gmail.com biblioteka
0.115
55-20-960
mgr Urszula Grzelecka hungarystyka*uw.edu.pl sekretariat 2.022 55-20-975
doktoranci:
mgr Agnieszka Barátka abaratka*gmail.com językoznawstwo węgierskie 3.051
mgr Ariana Fabiszewska literaturoznawstwo węgierskie 3.051
mgr Anna Homanowska językoznawstwo fińskie
3.048
mgr Maciej Sagata językoznawstwo węgierskie 3.051
mgr Szabolcs Szilva
językoznawstwo węgierskie
3.051
 

Terminy dyżurów w roku akad. 2019/20

Drukuj

(nazwiska w kolejności alfabetycznej)

Alexandra Bata-Bocian po indywidualnym umówieniu 3.046
Ewelina Bátor śr. 11.15-12.15 3.050
Agnieszka Barátka po indywidualnym umówieniu p. 3.051

Bożenna Bojar

pn. 14:00-15:00 p. 3.052
Anna Buncler pt. 16:00-17:00 3.050
Alexandra Dusza
Csilla Gizińska wt. 13.30-14.30,
śr. 13.00-14.00
p. 2.026
Marcin Grad śr. 15:00-16:30 3.047
Anna Grzeszak wt. 11:30-12:30 p. 3.047
Anna Homanowska
Damian Kaleta
pn. 14:00-14:45
wt. 12:15-13:00 
3.051
Ildikó Kozak
cz. 13:00-14:00 p. 3.046
Tiina Moisander pt. 9:30-10:30 p. 3.048
Zoltán Németh
pn. 9:15-9:45
p. 3.054
Krisztina Paulóné Deme cz. 14:00-15:00 p. 3.046
Szymon Pawlas pn. 13:15-14:15 p. 3.047
Magdalena Roguska-Németh
cz. 11:00-11:30
p. 3.054
Joanna Rydzewska-Siemiątkowska
śr. 15.00-16.30
p. 3.052
Maciej Sagata śr. 16:00-16:30 3.051.
Łukasz Sommer
śr. 15:00-16:00
p. 3.050
Elżbieta Szawerdo śr. 11:30-12:30
pt. 11:30-12:30
p. 2.024
Katalin Török

cz. 13:00-14:00

p. 3.047
Paula Wolski wt. 14:00-15:00 p. 3.048

 

 


Godziny pracy sekretariatu

  • poniedziałek - 12-15
  • wtorek - nieczynny
  • środa - 10-14
  • czwartek - 10-14
  • piątek - 10-13
Forum Węgierskie

Created with financial support
from UE Erasmus Programme.