Katedra Hungarystyki

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Polski | English | Magyar | Suomi

Program studiów

Drukuj

Program studiów I stopnia na kierunku HUNGARYSTYKA/FENNISTYKA

Czas trwania studiów: 8 semestrów (czteroletnie)
Liczba punktów ECTS: 240 pkt.

Studia licencjackie kończą się obroną pracy licencjackiej i uzyskaniem tytułu: licencjata HUNGARYSTYKI / FENNISTYKI
Uzyskanie dyplomu licencjackiego w Katedrze Hungarystyki wymaga zaliczenia wszystkich przedmiotów objętych programem studiów oraz uzyskania 240 pkt. ECTS (łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych).

Każdy przedmiot kończy się egzaminem (Egz.) bądź zaliczeniem na ocenę (Zal.)

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie: wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń oraz seminarium licencjackiego.

Na IV roku studiów student ma do wyboru jedną z dwóch specjalizacji: literaturoznawczą lub językoznawczą.

Program  studiów licencjackich zawiera przedmioty kształcenia ogólnego i przedmioty o charakterze metodologicznym (filozofię, wstęp do językoznawstwa, wstęp do literaturoznawstwa, podstawy ugrofinistyki, antropologię kultury) oraz przedmioty kształcenia  specjalistycznego, obejmujące język węgierski/fiński oraz drugi język ugrofiński, gramatykę opisową języka węgierskiego/fińskiego, translatorium, literaturę węgierską/fińską, wiedzę o kulturze oraz historię Węgier/Finlandii. Na obu kierunkach, na pierwszych dwóch latach studiów, stosunkowo wiele godzin zajęć przeznaczone zostało na intensywną naukę języka węgierskiego/fińskiego co ma zapewnić studentowi kompetencję językową umożliwiającą mu udział w zajęciach prowadzonych na dalszych latach studiów w danym języku kierunkowym.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów udział we wszystkich zajęciach jest obowiązkowy.

 

Program studiów II stopnia na kierunku HUNGARYSTYKA/ FENNISTYKA

Czas trwania studiów: 3 semestry
Liczba punktów ECTS: 90  pkt.

Studia magisterskie kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu: magistra hungarystyki/ fennistyki. Uzyskanie dyplomu magisterskiego w Katedrze Hungarystyki wymaga zaliczenia wszystkich objętych programem przedmiotów oraz uzyskania 90 pkt. ECTS (łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych).

Każdy przedmiot kończy się egzaminem (Egz.) bądź zaliczeniem na ocenę (Zal.).

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie: wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń oraz seminarium (magisterskiego).

W ramach studiów student ma do wyboru jedną z dwóch specjalizacji: literaturoznawczą lub językoznawczą.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów udział we wszystkich zajęciach jest obowiązkowy.


Programy studiów I stopnia dla wcześniejszych roczników:

 

 

Godziny pracy sekretariatu

  • poniedziałek - 12-15
  • wtorek - nieczynny
  • środa - 10-14
  • czwartek - 10-14
  • piątek - 10-13
Forum Węgierskie

Created with financial support
from UE Erasmus Programme.